subregion

  • TYYPPI: yleensä reunaelementti

Määritelmä

  • KUVAUS: propositiossa olennaisen paikan, sijainnin tai kokonaisuuden osa
  • ESIM: Vihaisesti huusi se meille, kun häiritsimme sen hautomista, ja kun yritin pistää ensimäistä poikasta sen siiven alle, koetti se nokallaan ISKEÄ sitä päähän. (Cause_impact)
    — Tällaisessa moottorikopissa pysyy moottori lämpimänä tuntikausia ja jos koppiin vielä asetetaan hehkuva rautainen hiilisäiliö , pysyy vaunun etupuoli LÄMPIMÄNÄ läpi yön. (Temperature)
    TAITA kansi kokonaisuudessaan reunasta toiseen halkion kohdalta. (Reshaping)

Esiintyy kehyksissä

Adorning, Being_dry, Being_wet, Body_movement, Cause_impact, Cause_temperature_change, Cause_to_be_dry, Cause_to_fragment, Change_of_consistency, Change_of_phase, Clothing, Clothing_parts, Corroding_caused, Damaging, Eclipse, Facial_expression, Filling, Grooming, Impact, Make_noise, Observable_body_parts, Perception_body, Reshaping, Temperature -- HeidiHal - 2015-02-17

Topic revision: r1 - 2015-02-17 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback