sub_event

  • TYYPPI: reunaelementti kehyksessä Death

Määritelmä

  • KUVAUS: Kuvaa tapahtumaa, jonka yhteydessä kuolema tapahtuu
  • ESIM: Formuloiden ehkä jopa kaikkien aikojen nopeimmaksi arvostettu kuljettaja , kolminkertainen maailmanmestari Ayrton Senna KUOLI onnettomuudessa Imolan radalla 1994. (Death, esimerkki Korpista)

Muita huomioita

Nykyään tämä kehyselementti on korvatu FrameNetissä elementillä containing_event

Esiintyy kehyksissä

Death -- HeidiHal - 2015-02-17

Topic revision: r1 - 2015-02-17 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback