standard

  • TYYPPI: ydin- tai reunaelementti jonkinlaisen vertailuasetelman sisältävissä kehyksissä

Määritelmä

  • KUVAUS: vertailukohta jollekin uudelle tai erikseen mainitulle tai alkuperäinen suhteessa jäljitelmään.
  • ESIM: Rusasen mielestä hallituksen kevään kuluessa tekemät esitykset etuisuuksien leikkaamisesta ovat vasta alkuharjoittelua ja LASTEN LEIKKIÄ sen rinnalla , mikä meitä odottaa , jos emme itse hoida asioitamme . (Difficulty)
    Heille onkin esitetty rangaistusvaatimukset myös ampuma-aserikoksista ja henkilöpapereiden VÄÄRENNÖKSISTÄ. (Forging)

Muu käyttö

  • KUVAUS: noudatettavat vaatimukset tai malli
  • ESIM: Nämä vaatimukset TÄYTTYVÄT kiitettävästi. (Meet_specifications)
    Kuitattaessa kulut puheena olevan laatuisessa tilanteessa tulisi perustelujen VASTATA lakitekstiä . (Satisfying)

Muita huomioita

Esiintyy kehyksissä

Assessing, Beyond_compare, Difficulty, Forging, Imitating, Meet_specifications, Satisfying

-- JuhaLuu - 2015-02-06

Topic revision: r1 - 2015-02-06 - JuhaLuu
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback