specification

  • TYYPPI: reunaelementti muutamassa keskenään varsin erilaisessa kehyksessä

Määritelmä

  • KUVAUS: kehyksen laukaisevaa elementtiä tarkentava tai lisätietoa tuova määre.
  • ESIM: Elohiiri ja päänsärkynne LIITTYVÄT toisiinsa siten, että molemmat ovat stressivaivoja . (Cognitive_connection)
    Alanteentiellä sattui lauantaina aamuyöstä myös vakava PAHOINPITELY, johon liittyy epäilyksiä laittomasta aseella uhkauksesta . (Offenses)
    Perjantain vastaisen yön runsas LUMISADE aiheutti ongelmia sähkönjakelulle Mäntyharjun seudulla . (Weather)

Esiintyy kehyksissä

Cognitive_connection, Offenses, Weather

-- JuhaLuu - 2015-02-06

Topic revision: r1 - 2015-02-06 - JuhaLuu
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback