source

 • TYYPPI: yleinen ydin- tai reunaelementti kehyksestä riippuen

Määritelmä

 • KUVAUS: Tyypillisimmin liikkeen alkupiste, myös abstraktimmassa merkityksessä, tai jonkin resurssin lähde.
 • ESIM: Kuljettaja KANTOI leipäkoreja autosta sisälle. (Bringing)
  Minä TÄYTIN kupit samasta teekannusta , ystäväni. (Filling)
  Veneistä on VARASTETTU kymmenkunta perämoottoria ja pysäköintialueella olleiden autojen ikkunoita on rikottu. (Theft)
  Minä valitsin erään englantilaisen linjan, ja MATKAAN Southamptonista Kapkaupunkiin kului seitsemäntoista päivää. (Travel)

Muu käyttö

 • KUVAUS: Myös informaation lähde.
 • ESIM: Hänhän on antanut unkarilaiselle VÄÄRÄN osoitteen! (Correctness)

Esiintyy kehyksissä

Amassing, Arriving, Attack, Becoming_detached, Being_detached, Board_vehicle, Body_movement, Breathing, Bringing, Cause_fluidic_motion, Cause_motion, Change_direction, Communication_means, Correctness, Cotheme, Delivery, Departing, Destroying, Detaching, Electricity, Emanating, Emitting, Emptying, Excreting, Filling, Fleeing, Fluidic_motion, Food, Food_gathering, Getting, Getting_underway, Getting_vehicle_underway, Hiring, Information, Ingestion, Intentional_traversing, Invading, Kidnapping, Light_movement, Manipulation, Mass_motion, Motion, Motion_directional, Motion_noise, Operate_vehicle, Path_shape, Piracy, Placing, Quitting_a_place, Removing, Ride_vehicle, Roadways, Robbery, Self_motion, Sending, Sensation, Setting_out, Shoot_projectiles, Smuggling, Sound_movement, Sounds, Source_of_getting, Substance, Taking, Theft, Travel, Traversing

-- JuhaLuu - 2015-02-05

Topic revision: r2 - 2015-02-05 - JuhaLuu
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback