sides

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksissä Hostile_encounter ja Partiality

Määritelmä

  • KUVAUS: Väkivaltaisen yhteenoton molemmat osapuolet yhdessä ilmaistuna.
  • ESIM: Äärioikeistolaiset ja vasemmistolaiset mielenosoittajat KAHAKOIVAT maanantai-iltana Tukholman keskustassa. (Hostile_encounter)
    Kymmenen ihmistä on kuollut kilpailevien rikollisryhmien YHTEENOTOSSA Pietarissa, uutistoimisto Itar-Tass kertoi torstaina. (Hostile_encounter)

Muu käyttö

  • KUVAUS: Kehyksessä Partiality valintatilanteen tai preferenssivertailun molemmat osapuolet yhdessä ilmaistuna.
  • ESIM: Lisäksi uhrien saavuttamiseksi ja tietynasteisen sananvapauden vaatimiseksi on keskeistä esiintyä PUOLUEETTOMANA konfliktien osapuoliin nähden ja riippumattomana järjestön kotimaan politiikasta. (Partiality)

Esiintyy kehyksissä

Hostile_encounter, Partiality

-- JuhaLuu - 2015-02-03

Topic revision: r1 - 2015-02-03 - JuhaLuu
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback