score

  • TYYPPI: reunaelementti kilpailumerkityksisissä kehyksissä. Myös ydinelementti kehyksessä Behind_the_scenes.

Määritelmä

  • KUVAUS: urheilutulos, pistemäärä.
  • ESIM: Silloin Ruotsi LÖYLYTTI Venäjää loppuottelussa 8-0 . (Beat_opponent)
    Hatsina PELASI tasan BMT:n kanssa. (Competition)

Muu käyttö

  • KUVAUS: Ydinelementti, merkityksenä elokuvan tms. produktion musiikki. Tämä on tyypillisesti myös kehyksen FEE.
  • ESIM: Niiden välisenä aikana Whitney Houston oli mukana kolmen menestyselokuvan soundtrackilla, joista menestyksekkäin oli The Bodyguardin ÄÄNIRAITA , jolla oli kuusi uutta hänen laulamaansa kappaletta. (Behind_the_scenes)

Esiintyy kehyksissä

Beat_opponent, Behind_the_scenes, Competition, Finish_competition, Win_prize

-- JuhaLuu - 2015-01-27

Topic revision: r3 - 2015-01-28 - JuhaLuu
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback