property

  • TYYPPI: ydinelementti

Määritelmä

  • KUVAUS: ärsykkeen tai tunnereaktion aiheuttavan asian ominaisuus
  • ESIM: Kultamarja ja metsän salaisuudet -kirjaa palkintolautakunta kuvailee avaraksi kuvakirjaksi, jonka runollinen TAIANOMAISUUS hehkuu niin kuvissa kuin teksteissäkin. (Ineffability)

Muu käyttö

  • KUVAUS: viittaa omaisuuteen, jonka julistaa omakseen
  • ESIM: Jos olisit yksinvaltias, ei sinulla olisi mitään OIKEUTTA siihen alueeseen, jonka olisit menettänyt , yhdentekevää millä tavalla. (Claim_ownership)

Esiintyy kehyksissä

Claim_ownership, Ineffability, Stimulus_focus

-- NiinaVai - 2015-02-12

Topic revision: r1 - 2015-02-12 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback