possessor

  • TYYPPI: ydin- tai reunaelementti asioiden omistamiseen liittyvissä kehyksissä

Määritelmä

  • KUVAUS: entiteetti, joka omistaa jotain
  • ESIM: Vesirokolle erikoisen ominaista on vielä se, että tällaisia, pienistä vähitellen suurenevia rakkuloita nousee yhtenään parin päivän kuluessa, niin että samaan aikaan tapaa lapsen ihossa sekä alkavia että täysin kehittyneitä VESIKELLOJA. (Body_mark)
  • Nälkäiset kaupunkilaiset ryöstivät sunnuntaina ja maanantaina Chittagongin satamakaupungin VARASTOJA ja myivät hätäapuna lähetettyjä lääkkeitä kovaan hintaan. (Store)

Esiintyy kehyksissä

Body_mark, Building_subparts, Buildings, Facial_expression, Hair_configuration, Military, Observable_body_parts, Possession, Store, System, Vehicle

-- NiinaVai - 2015-02-11

Topic revision: r1 - 2015-02-11 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback