path_of_gaze

  • TYYPPI: reunaelementti Making_faces-kehyksessä

Määritelmä

  • KUVAUS: kuvaa linjaa tai reittiä joka johtaa agentista tarkoitettuun katsojaan
  • ESIM: Emilia katsoi häneen HYMYILLEN olkansa yli. (Making_faces)

Esiintyy kehyksissä

Making_faces

-- NiinaVai - 2015-02-09

Topic revision: r2 - 2015-02-10 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback