owner

  • TYYPPI: ydin- tai reunaelementti

Määritelmä

  • KUVAUS: viittaa jonkin asian omistajaan
  • ESIM: Lakkaamatta me MENETÄMME jotain... jollemme muuta, niin elinaikaamme hetki hetkeltä. (Losing)
  • Tänne on koottu kaikki, mikä kodissa on rakkainta ja kallisarvoisinta, vanhanaikuisista, tavattoman kauniista ja kauan suvun HALLUSSA olleesta huonekalustosta ja kallisarvoisesta ryijymatosta alkaen. (Possession)

Esiintyy kehyksissä

Buildings (elementti nykyään possessor), Change_of_quantity_of_possession, Containers, Losing, Losing_someone, Possession

-- NiinaVai - 2015-02-04

Topic revision: r1 - 2015-02-04 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback