origin

  • TYYPPI: ydin- tai reunaelementti

Määritelmä

  • KUVAUS: kuvaa syntymäpaikkaa tai kulttuuria, josta jokin entiteetti on kotoisin tai paikkaa, josta jokin entiteetti on peräisin
  • ESIM: Teksti on kuuluisan RANSKALAISEN salapoliisikirjailijan Gaston Lerouxin. (People_by_origin)
  • Sillä joskus kun puheiksi sattuu tulemaan ne Suomen kauniit valoisat kesäyöt, niin tämän maan SYNTYPERÄINEN asukas ihmetellen sanoo , että mitenkä sitä osaa sitten nukkua, kun on niin valoisaa yöllä. (Indigenous_origin)

Esiintyy kehyksissä

Expensiveness, Indigenous_origin, Medical_professionals, Origin, People, People_by_age, People_by_morality, People_by_origin, People_by_religion, People_by_vocation, Substance

-- NiinaVai - 2015-02-04

Topic revision: r1 - 2015-02-04 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback