new_idea

  • TYYPPI: ydinelementti Achieving_first-kehyksestä

Määritelmä

  • KUVAUS: uusi ajatus, jota ei ole ennen ollut olemassa yhteiskunnassa ja jonka joku keksii ensi kerran ja esittelee muille
  • ESIM: Öljylampun KEKSIVÄT ranskalaiset 1700-luvulla ja syrjäseuduilla siirryttiinkin suoraan päreestä valopetrolilyhtyyn ohi kynttilälyhdyn. (Achieving_first)

Esiintyy kehyksissä

Achieving_first

-- NiinaVai - 2015-02-03

Topic revision: r1 - 2015-02-03 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback