medium

  • TYYPPI: yleinen ydin- ja reunaelementti

Määritelmä 1

  • KUVAUS: Ilmaisee tavallisesti toiminnan tai viestinnän väylää. Kommunikaatioon liittyvissä kehyksissä elementti on usein se media, jonka kautta viesti lähetetään
  • ESIM: Sota-aikana on nimenomaan kielletty JAARITTELEMASTA puhelimessa . (Communication_manner)

Määritelmä 2

  • KUVAUS: Kieli, jolla kommunikointi tai viestintä tapahtuu
  • ESIM: Eräs naislääkäri Naestvedissa LAULOI minulle suomalaisen laulun kokonaan — suomeksi . (Communication_manner)
--++ Määäritelmä 3
  • KUVAUS: Ruuanlaittoon liittyvissä kehyksissä tällä elementillä voidaan merkitä esimerkiksi marinadi tai lius, jolla ruokaa laitetaan
  • ESIM: HÖYRYTÄ simpukat kypsiksi viini-mausteliemessä ja nostele ne pois liemestä. (Apply_heat)

Muita huomioita

  • Elementillä on hyvin erilaisia ilmentymiä

Esiintyy kehyksissä

Absorb_heat, Adducing, Apply_heat, Assessing, Attempt_suasion, Awareness, Behind_the_scenes, Candidness, Cause_to_perceive, Certainty, Cogitation, Coming_to_believe, Commitment, Communicate_categorization, Communication, Communication_manner, Communication_noise, Communication_response, Complaining, Contacting, Convey_importance, Encoding, Expectation, Expressing_publicly, Grooming, Hear, Heralding, Indicating, Judgment_communication, Judgment_direct_address, Launch_process, Make_agreement_on_action, Mention, Perception_active, Predicting, Preserving, Quarreling, Reading_aloud, Reasoning, Reassuring, Recording, Request, Reveal_secret, Scrutiny, Soaking, Speak_on_topic, Statement, Strictness, Successfully_communicate_message, Summarizing, Telling, Text, Text_creation

-- NiinaVai - 2015-02-02

Topic revision: r1 - 2015-02-02 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback