material

  • TYYPPI: ydin- tai reunaelementti monissa erilaisiin tuotteisiin tai niiden tuottamiseen tai prosessointiin liittyvissä kehyksissä

Määritelmä

  • KUVAUS: kuvailee materiaalia, josta jokin esine on valmistettu tai joka on jonkin prosessin kohteena
  • ESIM: Sillä oli yllään vaaleanpunainen puku sekä vihreästä silkistä valmistettu ESILIINA.
  • Lämmitettyyn maitoon lisätään survotut perunat ja RAAKA raastettu porkkana .

Esiintyy kehyksissä

Accoutrements, Architectural_part, Buildings, Clothing, Clothing_parts, Coming_up_with, Containers, Create_representation, Degree_of_processing, Ingredients, Processing_materials, Roadways

-- NiinaVai - 2015-01-30

Topic revision: r1 - 2015-01-30 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2018 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback