margin

  • TYYPPI: reunaelementti kilpailemiseen sekä voittamiseen ja häviämiseen liittyvissä kehyksissä

Määritelmä

  • KUVAUS: erotus, jonka perusteella voittaja voittaa tai häviäjä häviää esimerkiksi pistemäärässä tai kilpailuajassa
  • ESIM: Sievinen sai sangen hyvätasoisessa kilvassa kovan vastuksen kiinalaisesta Kunpeng Ouyangista, joka HÄVISI suomalaiselle vain 0,01 sekuntia. (Beat_opponent)
  • Jos rikkomukseen syyllistynyt joukkue on HÄVINNYT ottelun vähintään kolmella maalilla, jää saavutettu tulos voimaan. (Finish_competition)

Esiintyy kehyksissä

Beat_opponent, Finish_competition, Win_prize

-- NiinaVai - 2015-01-30

Topic revision: r1 - 2015-01-30 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback