location_of_representation

  • TYYPPI: reunaelementti Create_physical_artwork-kehyksessä

Määritelmä

  • KUVAUS: fyysinen sijainti, jossa/jolla teos tai esitys sijaitsee
  • ESIM: Runoa levitettiin painettuna laajalti Suomessa, paperiarkin yläosaan Emilie Topelius oli PIIRTÄNYT lipun.(Create_physical_artwork)

Esiintyy kehyksissä

Create_physical_artwork

-- NiinaVai - 2015-01-29

Topic revision: r1 - 2015-01-29 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback