limits_of_consideration

  • TYYPPI: ydinelementti First_rank-kehyksessä

Määritelmä

  • KUVAUS: viittaa johonkin alueeseen, tavallisesti ajalliseen tai spatiaaliseen, jonka sisällä jokin tietty asia on omassa luokassaan ylin tai ensisijainen
  • ESIM: Lahden kaupunginteatterin 80-luvulla hankkima maine yhtenä maamme JOHTAVISTA teattereista ei tunnu heikentyneen nousun äitinä pidetyn teatterinjohtaja Raija-Sinikka Rantalan siirryttyä Lahdesta Helsinkiin. (First_rank)
  • Tri Salisburyn mielestä eivät sammaleet voi olla Marsin PÄÄASIALLINEN kasvullisuus. (First_rank)

Esiintyy kehyksissä

First_rank

-- NiinaVai - 2015-01-27

Topic revision: r2 - 2015-01-28 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback