landmark

  • TYYPPI: ydin- tai reunaelementti kehyksestä riippuen

Määritelmä

  • KUVAUS: jokin tietyssä lokaatiossa sijaitseva entiteetti, johon suhteessa voidaan määritellä jotakin liikerataa tai reittiä
  • ESIM: Lento ESPANJAAN alkoi varhain tiistaiaamuna. (Goal)
    Maan ja Venuksen ympärillä kulkevien KIERTORATOJEN keskimääräinen etäisyys on 14 230 000 kilometriä. (Path_traveled)

Esiintyy kehyksissä

Goal, Path_traveled

-- NiinaVai - 2015-01-26

Topic revision: r3 - 2015-01-28 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback