explanation

  • TYYPPI: yleinen reunaelementti

Määritelmä

  • KUVAUS: kuvaa tavallisesti tapahtumaa tai asiaintilaa, josta päälause seuraa; tämä tarkoittaa usein aiheuttamista, mutta ei kaikissa tapauksissa
  • ESIM: Tämän vuoksi maamme rehuviljapolitiikka tulisi ARVIOIDA UUDELLEEN ja perusteellisesti. (Abandonment)
    Hyvinvoinnin myötä ihmiset HANKKIVAT lemmikkieläimiä yhä enemmän, mutta yhä paremmin myös huolehtivat niiden terveydentilasta. (Commerce_buy)
    Jugoslavian johtajat EPÄONNISTUIVAT jälleen tiistaina yrityksessään valita maalle uutta presidenttiä, sillä neljä osavaltiota kieltäytyi ottamasta osaa kahdeksanjäsenisen presidentinneuvoston istuntoon Belgradissa. (Success_or_failure)

Muita huomioita

jonkun verran kehyskohtaisia yksityiskohtia

Esiintyy kehyksissä

Abandonment, Abounding_with, Activity_pause, Activity_start, Activity_stop, Adducing, Adopt_selection, Agree_or_refuse_to_act, Amassing, Annoyance, Assessing, Attempt_suasion, Avoiding, Awareness, Be_in_agreement_on_assessment, Beat_opponent, Becoming_a_member, Becoming_aware, Being_at_risk, Being_wet, Bringing, Categorization, Causation, Cause_harm, Cause_to_be_wet, Cause_to_make_progress, Certainty, Change_event_time, Change_position_on_a_scale, Choosing, Clemency, Come_together, Commerce_buy, Commerce_pay, Communication_manner, Correctness, Corroding_caused, Cotheme, Damaging, Daring, Death, Deny_permission, Departing, Dispersal, Dressing, Emotion_directed, Eventive_affecting, Exclude_member, Existence, Experiencer_focus, Experiencer_obj, Expressing_publicly, Extreme_value, Filling, Firing, Fluidic_motion, Forgoing, Forming_relationships, Going_back_on_a_commitment, Having_or_lacking_access, Hunting, Institutionalization, Killing, Legality, Likelihood, Motion_directional, Moving_in_place, Omen, Perception_body, Perception_experience, Possession, Prevent_from_having, Process_end, Process_start, Process_stop, Progress, Quitting, Quitting_a_place, Reforming_a_system, Remembering_to_do, Removing, Replacing, Reshaping, Respond_to_proposal, Rotting, Seeking_to_achieve, Self_motion, Setting_out, Sociability, Sounds, State_continue, Success_or_failure, Successful_action, Taking_sides, Temporary_stay, Thriving, Thwarting, Topic, Travel, Used_up, Using, Waver_between_options, Willingness, Withdraw_from_participation
Topic revision: r1 - 2015-02-05 - AnttiLai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback