event_description

  • TYYPPI: melko tavallinen reunaelementti

Määritelmä

  • KUVAUS: tyypillisesti kuvaus jostakin kokonaisesta tilanteesta tai tapahtumasta
  • ESIM: Ralliveteraani Hannu Mikkola sai yllättävän TYÖKOMENNUKSEN Tunturiralliin ja Ruotsin ralliin. (Being_employed)
    Chicagon uusi pormestari Anton Cermak on lupaustensa mukaisesti ryhtynyt mitä suurimmalla tarmolla JÄRJESTELEMÄÄN UUDELLEEN jättiiäiskaupungin hallintoa. (Reforming_a_system)

Muita huomioita

  • sisältää jonkin verran hienoisia kehyskohtaisia eroja

Esiintyy kehyksissä

Attack, Beat_opponent, Being_employed, Cause_to_start, Intentionally_act, Reforming_a_system, Rejuvenation, Traversing
Topic revision: r1 - 2015-02-05 - AnttiLai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback