direction

 • TYYPPI: reunaelementti useissa jonkinlaista liikettä (tai sijaintia) kuvaavissa kehyksissä

Määritelmä

 • KUVAUS: Kuvatun liikkeen suunta.
 • ESIM: Me LASKEUDUIMME noin viitisen mailia vuoristotietä alas . (Traversing)
  Asemaraiteet täynnään meneviä ja tulevia junia, suuri VALTAVÄYLÄ Ensoa ja Jääskeä kohti kahtena keskeytymättömänä, vastakkaisiin suuntiin vyöryvänä jonona. (Roadways)
  Miehet KÄVELIVÄT hitaasti asuntoonsa päin . (Self_motion)

Muu käyttö

 • KUVAUS: 1. Aistimuksia kuvaavissa kehyksissä (Obviousness, Perception_active ja Perception_experience) tällä elementillä tägätään reittiä kuvaavat ilmaukset, jotka kuvaavat, miten aistija huomion kohdistumista tai sen reittiä, 2. Kehyksessä Time_vector ilmaus, joka esittää jonkin ajan suhteen toiseen aikaan
 • ESIM: Uuvut ja väsyt, jos VILKUILET vain ympärillesi. (Perception_active)
  Noin puoli tuntia SITTEN . (Time_vector)

Muita huomioita

Eroaa liikettä kuvaavissa kehyksissä elementistä path, joka kuvaa reittiä. Kehyksessä Time_vector myös KLE.

Esiintyy kehyksissä

Bringing, Change_direction, Cotheme, Delivery, Departing, Fleeing, Intentional_traversing, Locative_relation, Mass_motion, Motion, Motion_directional, Motion_noise, Moving_in_place, Obviousness, Operate_vehicle, Path_shape, Perception_active, Perception_experience, Quitting_a_place, Removing, Roadways, Self_motion, Setting_out, Time_vector, Traversing -- HeidiHal - 2015-02-16

Topic revision: r1 - 2015-02-16 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback