depictive

  • TYYPPI: yleinen reunaelementti

Määritelmä

  • KUVAUS: Kuvaa tyypillisesti agentin tilaa toiminnan aikana. Voi kuvailla myös jonkin muun kehyksessä topikaalisen, esimerkiksi elottoman entiteetin tilaa kehyksen kuvaaman tapahtuman aikana.
  • ESIM: Että me MAKSAMME mukisematta poliittisille puolueillemme, joista meille on varsin vähän hyötyä, niiden jäsenverot ja silloin tällöin , joskus useastikin niiden kokouksissa ja klubeissa kumoamme naamaamme muutamia grogeja å 40 mk, vai joko nuo lienevät kalliimpiakin, se on asia erikseen eikä se olekaan henkistä työtä.(Commerce_pay)
    Hän saattaisi NOUSTA junaan mieli kevyenä. (Board_vehicle)
    Minä SEURASIN sutta jännittyneenä kuten aina saalistuksen tapahtuessa. (Cotheme)
    Jo siihenkin aikaan, kun nuo kaleerit KYNTIVÄT Välimerta kuljettaen vehnälasteja, idän mausteita, pyhiinvaeltajia, sotilaita tai merirosvoja, harrastettiin tilastotiedettä. (Intentional_traversing)

Esiintyy kehyksissä

Abounding_with, Abundance, Accomplishment, Activity_finish, Activity_pause, Activity_resume, Activity_start, Aiming, Arriving, Attaching, Attack, Attempt_means, Awareness, Beat_opponent, Becoming_a_member, Becoming_aware, Being_born, Being_located, Birth, Board_vehicle, Body_movement, Bragging, Breathing, Bringing, Bungling, Capacity, Cause_change_of_phase, Cause_change_of_strength, Cause_fluidic_motion, Cause_harm, Cause_impact, Cause_motion, Cause_to_amalgamate, Cause_to_fragment, Cause_to_make_noise, Cause_to_move_in_place, Cause_to_rot, Change_direction, Change_event_duration, Change_event_time, Change_of_leadership, Change_posture, Chatting, Cogitation, Coincidence, Coming_to_believe, Coming_up_with, Commerce_pay, Commitment, Communication, Communication_manner, Communication_means, Communication_noise, Communication_response, Complaining, Conduct, Contacting, Contrition, Cotheme, Death, Defend, Departing, Desirability, Detaining, Differentiation, Dimension, Disembarking, Dispersal, Dodging, Dressing, Duplication, Education_teaching, Emitting, Escaping, Evading, Excreting, Expectation, Experiencer_obj, Expressing_publicly, Filling, Fleeing, Fluidic_motion, Forming_relationships, Frequency, Gesture, Giving, Grinding, Halt, Hostile_encounter, Impact, Ingestion, Inspecting, Intentional_traversing, Intentionally_create, Intercepting, Judgment, Judgment_communication, Judgment_direct_address, Killing, Leadership, Light_movement, Location_of_light, Make_noise, Making_faces, Manipulation, Motion, Motion_directional, Motion_noise, Moving_in_place, Observable_body_parts, Operate_vehicle, Others_situation_as_stimulus, Path_shape, People, People_by_vocation, Perception_active, Perception_experience, Personal_relationship, Placing, Possession, Posture, Preserving, Prevarication, Process_continue, Quarreling, Quitting_a_place, Reading, Receiving, Regard, Removing, Renting, Request, Residence, Ride_vehicle, Robbery, Run_risk, Scouring, Scrutiny, Self_motion, Sensation, Sentencing, Setting_out, Sleep, Social_interaction_evaluation, Sounds, Statement, Studying, Surviving, Touring, Travel, Traversing, Try_defendant, Undressing, Use_firearm, Using, Waiting, Waking_up -- HeidiHal - 2015-02-13

Topic revision: r1 - 2015-02-13 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback