cotheme

 • TYYPPI: ydin- tai reunaelementti

Määritelmä

 • KUVAUS: Tapahtuman toinen, liikkeessä tai toiminnassa mukana oleva eloton tai elollinen entiteetti. Liikkuu tavallisesti kehyksen päähenkilön mukana. Kehyksessä vähemmän topikaalinen kuin kehyksen päähenkilö.
 • ESIM: Mainita haluan yaan, että kun partiolaiset oppaansa MUKANA tulivat Pyhään skitaan ( kirkkoon ) ja katselivat sitä, niin siellä on pyhin paikka, jonne ei naisia päästetä. (Cotheme)
  Hän oli PAENNUT saalis mukanaan, mutta joutunut Nnkamuran avuksi rientävän retkikunnan käsiin ja pakoitettu sen oppaaksi. (Escaping)
  Liljojen sipuleiden säilytykseen soveltuu viileä kellari, johon kasvit SIIRRETÄÄN ruukkuineen. (Placing)
  Muuten multa NOUSEE maasta heinän mukana. (Motion_directional)
  Vanha Miguel LAAHUSTI tahdottomana vierelläni . (Self_motion)

Esiintyy kehyksissä

Arriving, Cotheme, Departing, Escaping, Motion_directional, Operate_vehicle, Placing, Reshaping, Ride_vehicle, Self_motion, Sending, Setting_out -- HeidiHal - 2015-02-11

Topic revision: r1 - 2015-02-11 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback