container

 • TYYPPI: ydin- tai reunaelementti kehyksissä, joiden kuvaamaan tapahtumaan liittyy olennaisesti jokin säiliö tai astia

Määritelmä

 • KUVAUS: Se astia tai säiliö, joka liittyy jollakin tapaa kehyksen kuvaamaan tapahtumaan
 • ESIM: Miehet KEITTÄVÄT ruokansa pelliastiossaan — kenttäkeittiöitä legionalla ei ole. (Apply_heat)
  PEHMITÄ purjosuikaleet öljyssä kattilassa. (Cause_change_of_consistency)
  Rutlow oli kaatanut kahvia ja KONJAKKILASIIN sekä selitti. (Containers)
  Toisinaan teki hän itse ryöstöretkiä Kiinan rannikoille ja palasi aina laiva kultaa TÄYNNÄ. (Fullness)
  Äänestäjä POSTITTAA päätöksensä kotipaikkansa vaalilautakunnalle Kirjekuoressa. (Sending)

Muita huomioita

kehyksessä Containers myös kehyksen laukaiseva elementti

Esiintyy kehyksissä

Absorb_heat, Apply_heat, Cause_change_of_consistency, Containers, Containing, Cooking_creation, Fastener, Fullness, Inchoative_change_of_temperature, Sending, Soaking -- HeidiHal - 2015-02-10

Topic revision: r1 - 2015-02-10 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback