constituent_parts

  • TYYPPI: reunaelementti kehyksessä Biological_area, Food ja Natural_features

Määritelmä

  • KUVAUS: Huomattava tai keskeinen osa kuvattua kokonaisuutta. Yleensä kuvattava kohde koostuu ainakin osittain tällä tägillä merkitystä tarkoitteesta.
  • ESIM: Lähellä oli pitkä hiekkarantainen NIEMI. (Natural_features)
    Rakennelma sijaitsee kallioisella KUMPAREELLA noin 300 metrin päässä rannasta.
    Kasviöljypohjainen ja vähärasvainen SALAATINKASTIKE kannattaa tarjota erikseen. (Food)
    Vuorokauden aikana lämpötila saattaa vaihdella 50 asteen verran, ja alue näyttää kiviseltä AUTIOMAALTA, jossa törröttää villistä lännestä varastettuja tasahuippuisia vuoria.

Esiintyy kehyksissä

Biological_area, Food, Natural_features -- HeidiHal - 2015-02-10

Topic revision: r1 - 2015-02-10 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback