connector

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksissä Attaching, Being_attached, ja Connectors

Määritelmä

  • KUVAUS: Entiteetti tai aine, joka toimii siteenä tai kiinnittäjänä ja pitää sillä kiinnitetyn objektin paikoillaan
  • ESIM: Erään lahjaksi saamansa hohtokivikoristeisen kellonkin hän KIINNITTI ketjulla nilkkaansa, joka teko heti kiihoitti matkitnishaluiset naisetjäljittelyyn.( Attaching)
    Kasvot ja tukka leikataan huovasta ja LIIMATAAN paikoilleen. (Attaching)
    Itse toimitus taas tapahtuu seuraavasti : Otetaan kettu kiinni ja sidotaan sen kuono sopivalla KENGÄNNAUHALLA .

Esiintyy kehyksissä

Attaching, Being_attached, Connectors, Inchoative_attaching -- HeidiHal - 2015-02-10

Topic revision: r1 - 2015-02-10 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback