configuration

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksissä Arranging, Come_together, Hair_configuration ja Reshaping sekä reunaelementti kehyksessä Fluidic_motion.

Määritelmä

  • KUVAUS: tila tai muodostelma, jossa kuvailtu entiteetti on tai jollaiseksi se asetellaan
  • ESIM: Kun Jacqueline oli täyttänyt kolmetoista vuotta ja nuoren neitosen tavoin kiertänyt ruskeat KIHARANSA nutturaksi päälaelle, vietettiin hänen ja prinssi Juhanan häät, ja nuori morsian ja sulhanen lähtivät Haagiin vierailulle kreivi Wilhclmin luo. (Hair_configuration)
    Michaelin isä luki sanat ja RYPISTI kirjekuoren pieneksi palloksi. (Reshaping)

Esiintyy kehyksissä

Arranging, Come_together, Fluidic_motion, Hair_configuration, Reshaping -- HeidiHal - 2015-02-10

Topic revision: r1 - 2015-02-10 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback