commitment

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Going_back_on_commitment

Määritelmä

  • KUVAUS: Jokin velvoite, johon kehyksen päähenkilö on sitoutunut aiemmin mutta jota hän ei toteuta.
  • ESIM: Savonlinnan Oopperajuhlien johtajan Paavo Suokon mukaan Savonlinna PERUI lupauksensa, koska se ei aio maksaa juhlille ylimääräistä avustusta. (Going_back_on_commitment)
    Yhtenä päivänä tulee tieto siitä , että yliopiston korkea konsistori on päättänyt kaikuvien korulauseiden 'kukkaispeitön alle haudata koko kysymyksen suomenkielen sietämättömän syrjäytetyn aseman parantamisesta maan korkeakouluissa; toisena päivänä saapuu sanoma, että meidän kuuluisa suomalainen senaattimme, joka jo vähin näytti vetäytyvän lisäämästä suomalaisille paikkakunnille ruotsinkielisten koulujen valtioapua, onkin yhdennellätoista hetkellä päättänyt siitä PERÄÄNTYÄ. (Going_back_on_commitment)

Esiintyy kehyksissä

Going_back_on_a_commitment -- HeidiHal - 2015-02-09

Topic revision: r1 - 2015-02-09 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback