cognizer

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksissä, jotka kuvaavat kognitiota vaativaa toimintaa

Määritelmä

  • KUVAUS: Identifioi ajattelijan, ideoijan, arvioijan tai muun kognitiivisen toiminnan tekijän. Toiminta voi olla tavoitteellista tai ei.
  • ESIM: Yhdeksänvuotias Pekka Tarkiainen KEKSI nimen Mikkelin Käsityökeskuksen joukkueen majalle. (Achieving_first)
    PÄÄTIN palata, koska rakastan pelaamista ja se on ollut hauskaa. (Deciding)
    Poliisi ei ollut sunnuntai-iltana myöskään VARMA, onko tekijöitä yksi tai useampia. (Certainty)
    Eräs Howardin vankeusrangaistukseen tuomittuja alaikäisiä koskeva lausunto kannattaa jokaisen PAINAA MUISTIIN. (Memorization) br> Näyttelijöiden mukana ollut Alla Bergh TULKKASI esityksen venäjäksi. (Translating)

Esiintyy kehyksissä

Achieving_first, Adding_up, Awareness, Be_in_agreement_on_assessment, Becoming_aware, Categorization, Certainty, Choosing, Cogitation, Coming_to_believe, Coming_up_with, Deciding, Differentiation, Estimated_value, Estimating, Eventive_cognizer_affecting, Evidence, Evoking, Expectation, Familiarity, Grasp, Influence_of_event_on_cognizer, Intoxication, Judgment, Judgment_direct_address, Just_found_out, Make_cognitive_connection, Memorization, Memory, Needing, Opinion, Regard, Remembering_experience, Remembering_information, Remembering_to_do, Representing, Scrutiny, Secrecy_status, Seeking_to_achieve, Taking_sides, Translating, Trust, Waver_between_options, Willingness

-- JuhaLuu - 2015-04-10

Topic revision: r2 - 2015-04-10 - JuhaLuu
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback