co_participant

  • TYYPPI: reunaelementti kehyksissä Accompaniment, Apply_heat, Bringing, Cause_to_perceive, Cogitation, Hunting, Kidnapping, Practice, Quitting_a_place, Sign_agreement, Touring, Temporary_stay, Travel

Määritelmä

  • KUVAUS: Henkilö, joka osallistuu kehyksen päähenkilön kanssa kehyksen kuvaamaan toimintaan. Kehyksessä Quitting_a_place voi olla myös eloton objekti, jonka sijainti muutuu teeman sijainnin mukana ja kehyksessä Apply_heat raaka-aine, jonka kanssa ruokaa valmistetaan.
  • ESIM: Ryöstäjä PAKENI rikostoverinsa kanssa paikalta henkilöautolla, jonka poliisi sai pysäytetyksi runsaan tunnin takaa-ajon jälkeen. (Quitting_a_place)
    HARJOITTELE niitä jonkun tuttavasi kanssa, ensin kuivalla, sitten vedessä. (Practice)

Esiintyy kehyksissä

Accompaniment, Apply_heat, Bringing, Cause_to_perceive, Cogitation, Hunting, Kidnapping, Practice, Quitting_a_place, Sign_agreement, Touring, Temporary_stay, Travel

-- JuhaLuu - 2015-04-08

Topic revision: r2 - 2015-04-08 - JuhaLuu
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback