co_abductee

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Kidnapping. Nykyään tämä elementti esiinty FrameNetissä nimellä co_participant.

Määritelmä

  • KUVAUS: Kehyksen päähenkilön kanssa kaapattu henkilö.
  • ESIM: Sisseillä on vankina amerikkalaismies, kolme malesialaista sekä filippiiniläinen sukelluksenopettaja, joka SIEPATTIIN Malesiasta huhtikuun lopulla yhdessä 20 matkailijan kanssa.

Muita huomioita

Uusimmassa FrameNetissä tätä kehyselementtiä ei käytetä, vaan se korvataan kehyselementillä co_participant

Esiintyy kehyksissä

Kidnapping

-- HeidiHal - 2015-02-04

Topic revision: r1 - 2015-02-04 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback