circumstances

 • TYYPPI: yleinen reunaelementti

Määritelmä

 • KUVAUS: Kuvailee niitä olosuhteita, joissa kehyksen kuvailema tapahtuma tapahtuu. Tällä tagilla merkitty olosuhde on selvästi riippumaton FEE:n kuvaamasta tapahtumasta eli oma itsenäinen asiantilansa.

 • ESIM: Mutta he eivät NÄHNEET mitään läpitunkemattomassa pimeydessä. (Perception_experience)
  Aivan päälehdistökeskuksen edessä oleva valtaisa suihkulähde TYÖNSI vettä ilmaan kaikin voimin laskevan auringon säteiden kullatessa vesipisarat ja -sumun. (Placing)

Muu käyttö

 • KUVAUS: Kuvaa joskus niitä olosuhteita, joissa kehyksen kuvailema tilanne pätee.
 • ESIM: Tämä olisi KATASTROFI tilanteessa, jossa Puolan ja Neuvostoliiton kaupan tulevaisuus on hyvin epävarma. (Catastrophe)
  Kaikessa toiminnassa oli hän TÄSMÄLLINEN, erittäin huolellinen ja tunnontarkka. (Accuracy)
  Kysykäämme itseltämme, miten me KÄYTTÄYTYISIMME heidän asemassaan. (Conduct)
  Pidän yleisön kannustuksesta, mutta silloin HERMOSTUN, jos se ryöpsähtää käsistä samalla lailla kuin Kuopiossa, Nieminen totesi. (Experiencer_focus)

Esiintyy kehyksissä

Abandonment, Accuracy, Activity_resume, Activity_stop, Adjusting, Adopt_selection, Aesthetics, Age, Amassing, Appearance, Appointing, Arriving, Assessing, Attaching, Attention, Avoiding, Becoming_a_member, Becoming_aware, Being_in_category, Being_in_effect, Being_strong, Biological_urge, Birth, Board_vehicle, Bringing, Building, Capability, Carry_goods, Catastrophe, Categorization, Causation, Cause_change, Cause_change_of_position_on_a_scale, Cause_change_of_strength, Cause_harm, Cause_temperature_change, Change_of_consistency, Change_of_leadership, Change_of_phase, Change_position_on_a_scale, Chatting, Cogitation, Coming_to_be, Commerce_buy, Commerce_pay, Communicate_categorization, Communication_noise, Conduct, Contingency, Creating, Death, Deciding, Delivery, Deny_permission, Departing, Desirability, Desiring, Difficulty, Emotion_directed, Emotions_success_or_failure, Emptying, Enforcing, Estimating, Existence, Experiencer_focus, Experiencer_obj, Expertise, Expressing_publicly, Fame, Feigning, Finish_competition, Food_gathering, Forgoing, Forming_relationships, Frequency, Giving, Going_back_on_a_commitment, Grant_permission, Have_associated, Hindering, Impact, Inchoative_change_of_temperature, Ineffability, Ingestion, Inspecting, Intercepting, Just_found_out, Justifying, Killing, Likelihood, Make_noise, Making_faces, Measurable_attributes, Memory, Mental_property, Morality_evaluation, Needing, Obviousness, Omen, Operate_vehicle, Partiality, Perception_experience, Placing, Process_continue, Progress, Prohibiting, Proliferating_in_number, Redirecting, Rejuvenation, Reliance, Removing, Render_nonfunctional, Required_event, Reshaping, Revenge, Robbery, Rotting, Run_risk, Satisfying, Self_motion, Sending, Speed, State_continue, Stimulus_focus, Success_or_failure, Successful_action, Sufficiency, Temperature, Thriving, Undressing, Usefulness, Using, Verdict -- HeidiHal - 2015-02-04

Topic revision: r2 - 2015-02-20 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback