building_part

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Building_subparts

Määritelmä

  • KUVAUS: Jokin paikka tai alue, joka on suuremman rakennelman osa
  • ESIM: Poika ja hänen äitinsä olivat tulleet tuomaan pojan sisarta sairaalaan, ja poika jäi istumaan ODOTUSHUONEESEEN . (Building_subparts)
    Porin palokunta sai hälytyksen Eteläpuiston varrella olevaan kerrostaloon kello 14.55. Liekit löivät talon ULLAKOLTA ja savua tuli runsaasti. (Building_subparts)

Muita huomioita

Sekä KE että KLE

Esiintyy kehyksissä

Building_subparts -- HeidiHal - 2015-02-03

Topic revision: r1 - 2015-02-03 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback