building

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Buildings

Määritelmä

  • KUVAUS: entiteetti, joka on rakennettu jotakin tarkoitusta varten.
  • ESIM: Kävelin Porrassalmenkadulla, huomasin erään BAARIN ja koska tarvitsin leputtaa jalkojani, astuin baarin ovesta sisään. (Buildings)
    Vanha LATO ei enää palvele viljavarastona, vaan se on uusnatsien kokouspaikka. (Buildings)

Muita huomioita

Yleensä sekä KE että KLE

Esiintyy kehyksissä

Buildings -- HeidiHal - 2015-02-03

Topic revision: r1 - 2015-02-03 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback