body_location

  • TYYPPI: reunaelementti kehyksissä Accoutrements, Body_decoration, Clothing, Clothing_parts, Dressing, Observable_body_parts, Undressing

Määritelmä

  • KUVAUS: se paikka kehossa, jossa jotakin vaatetta tai koristetta pidetään tai jossa se pysyvämmin sijaitsee, tai josta muuten vain on puhe
  • ESIM: Pirteämmän ilmeen saa myös levittämällä kulmakarvojen alle vaaleaa LUOMIVÄRIÄ. (Body_decoration)
    Anna-Liisa nousi ylös ja heitti KYLPYTAKKINSA olkapäilleen. (Clothing)
    Pastor' ylen hämmästyy ja PAKARANSA pahoin satuttaa, kun lattialle kaatuu. (observable_body_parts)

Muita huomioita

Kehyksessä Observable_body_parts body_location on samalla kehyksen laukaiseva elementti

Esiintyy kehyksissä

Accoutrements, Body_decoration, Clothing, Clothing_parts, Dressing, Observable_body_parts, Undressing

-- HeidiHal - 2015-02-03

Topic revision: r1 - 2015-02-03 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback