behavior

  • TYYPPI: ydinelementti kehykseissä Custom, Frugality, Inclination, Mental_property, Morality_evaluation, Praiseworthiness, Reporting, Social_interaction_evaluation, Stinginess, Suspiciousness, Trendiness

Määritelmä

  • KUVAUS: Jonkin henkilön tai ryhmän käytös tai toiminta. Monissa kehyksissä tätä toimintaa arvioidaan esimerkiksi sen moraalisuuden tai jonkin muun ominaisuuden kautta.
  • ESIM: On KIITETTÄVÄÄ, jos nyt on saatu todella neuvotelluksi tien lyhennys , jakoi Linkola tavoistaan poiketen kiitosta. (Praiseworthiness)
    Onko tämä tietoinen, TRENDIKÄS valinta ? (Trendiness)
    Mitä jos hän ILMIANTAA hänet uskottomuudesta ? (Reporting)

Muu käyttö

  • KUVAUS: Kehyksessä Mental_property mikä tahansa tekemisen tuote tai vaikkapa uskomus, jonka perusteella henkilön älyllisiä ominaisuuksia arvioidaan. Voi siis olla muukin kuin selvä toimintaan tai käytökseen viittaava lauseke (esim. typerä kirja)
  • ESIM: Suurläänihanketta AIVOTTOMAKSI moittiva Kaarina Suonio Suomen Kuvalehdessä. (Mental_property)

Esiintyy kehyksissä

Custom, Frugality, Inclination, Mental_property, Morality_evaluation, Praiseworthiness, Reporting, Social_interaction_evaluation, Stinginess, Suspiciousness, Trendiness

-- HeidiHal - 2015-02-02

Topic revision: r1 - 2015-02-02 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback