agent

  • TYYPPI: yleinen ydinelementti

Määritelmä

  • KUVAUS: agentti, eli kuvaa tavallisesti agentiivista eli tietoista toimijaa, joka kontrolloi tapahtumaa
  • ESIM: Venäläiset viranomaiset ovat viime päivinä OIKUTELLEET muutenkin kuin pitämällä murtajansa laiturissa. (Conduct)
    Hän KIINNITTI vyön uumilleen. (Closure)

Muu käyttö

  • KUVAUS: Joissakin kehyksissä agentti voi saada aikaan jotakin, mikä ei välttämättä ollut hänen tarkoituksensa. Agentti ei siis tehnyt kehyksen laukaisevan elementin kuvailema toimintaa tietoisesti. Joissakin kehyksissä agentti on vain potentiaalinen tietoinen toimija.
  • ESIM: Katsos, kuinka sinä TAHRIT mummun hameen. (Processing_materials)
    Päätöksenteon julkisuutta halutaan lisätä siten, että ihmisillä olisi MAHDOLLISUUS ottaa kantaa heitä itseään koskeviin asioihin jo valmisteluvaiheessa. (Opportunity)

Esiintyy kehyksissä

Abandonment, Accomplishment, Accuracy, Activity_done_state, Activity_finish, Activity_ongoing, Activity_pause, Activity_prepare, Activity_ready_state, Activity_resume, Activity_start, Activity_stop, Adjusting, Adopt_selection, Aiming, Arranging, Atonement, Attaching, Attempt, Attempt_means, Attending, Avoiding, Awareness, Being_active, Body_movement, Breathing, Bringing, Building, Bungling, Cause_change, Cause_change_of_consistency, Cause_change_of_phase, Cause_change_of_position_on_a_scale, Cause_change_of_strength, Cause_emotion, Cause_expansion, Cause_fluidic_motion, Cause_harm, Cause_impact, Cause_motion, Cause_temperature_change, Cause_to_amalgamate, Cause_to_be_dry, Cause_to_be_included, Cause_to_be_sharp, Cause_to_be_wet, Cause_to_continue, Cause_to_end, Cause_to_experience, Cause_to_fragment, Cause_to_make_noise, Cause_to_make_progress, Cause_to_move_in_place, Cause_to_perceive, Cause_to_wake, Change_event_duration, Change_event_time, Change_operational_state, Change_tool, Closure, Conduct, Confronting_problem, Corporal_punishment, Cutting, Damaging, Daring, Destroying, Detaching, Dispersal, Dominate_competitor, Dominate_situation, Dunking, Emptying, Encoding, Endangering, Enforcing, Execute_plan, Exercising, Feigning, Filling, Forging, Gathering_up, Grooming, Hear, Hiding_objects, Hit_or_miss, Hit_target, Holding_off_on, Imitating, Immobilization, Inhibit_movement, Installing, Intentionally_act, Intentionally_affect, Justifying, Knot_creation, Labor_product, Launch_process, Making_faces, Manipulate_into_shape, Manipulation, Means, Meet_specifications, Opportunity, Place_weight_on, Placing, Planting, Posing_as, Possibilities, Posture, Practice, Preliminaries, Prevent_from_having, Preventing, Processing_materials, Project, Purpose, Reading, Reason, Recording, Redirecting, Reforming_a_system, Rejuvenation, Removing, Render_nonfunctional, Replacing, Request, Resolve_problem, Response, Rewards_and_punishments, Rope_manipulation, Seeking_to_achieve, Separating, Shoot_projectiles, Silencing, Soaking, Strictness, Success_or_failure, Successful_action, Taking, Tasting, Use_firearm, Using, Visiting, Working_on

-- HeidiHal - 2015-01-28

Topic revision: r3 - 2015-02-25 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback