Nimi- ja lyhennelistoja Omorfin sanaston laajentamista varten

Henkilönimet

Etunimiä

Suurehko etunimisivusto:

http://www.etunimet.net/

VRK:n etunimitilastoja:

http://verkkopalvelu.vrk.fi/Nimipalvelu/nimipalvelu_etunimitop.asp?vuosi=15&L=1

VRK:n vuosittaiset etunimitilastot 2000-luvulta PDF-muodossa:

http://www.vrk.fi/default.aspx?id=279

http://www.vrk.fi/default.aspx?id=279&docid=4099

Wikipedian etunimilistoja:

http://fi.wikipedia.org/wiki/Luettelo_suomalaisen_nimip%C3%A4iv%C3%A4kalenterin_miesten_nimist%C3%A4

http://fi.wikipedia.org/wiki/Luettelo_suomalaisen_nimip%C3%A4iv%C3%A4kalenterin_naisten_nimist%C3%A4

http://fi.wikipedia.org/wiki/Luettelo_suomalaisesta_nimip%C3%A4iv%C3%A4kalenterista_poistetuista_etunimist%C3%A4

http://fi.wikipedia.org/wiki/Luettelo_suomenruotsalaisen_kalenterin_miesten_etunimist%C3%A4

http://fi.wikipedia.org/wiki/Luettelo_suomenruotsalaisen_kalenterin_naisten_etunimist%C3%A4

http://fi.wikipedia.org/wiki/Suomen_muinaisnimet

Sukunimiä

Yleisimmät sukunimet kunnittain:

http://www2.hs.fi/extrat/kuukausiliite/sukunimet/yleisimmat_sukunimet_kunnittain.pdf

Wikipedian lista suomalaistetuista sukunimistä:

http://fi.wikipedia.org/wiki/Luettelo_suomalaistetuista_sukunimist%C3%A4

Kotuksen listaus sukunimistä, joiden taivutus ei ole yksiselitteistä:

http://kaino.kotus.fi/sukunimientaivutus/index.php?s=hakemisto

Organisaatioiden nimet

Yritysten nimiä

Taloussanomien yrityslistaus:

http://www.taloussanomat.fi/yritykset/kaikki/

Yritystietokanta yrityshaku.fi:

http://www.yrityshaku.fi/sivukartta/yrityslista

Fonectan yrityslistaus:

http://www.fonecta.fi/tuotteet-ja-palvelut/yritykset-ao/A/1/

Myös hakusanalla "yritysluettelo" löytyy useita kuntien omia yrityslistauksia.

Järjestöjen nimiä

http://fi.wikipedia.org/wiki/Luettelo_kansainv%C3%A4lisist%C3%A4_j%C3%A4rjest%C3%B6ist%C3%A4

http://www.jarjestotaloseinajoki.net/valtakunnalliset.html

http://tilastokeskus.fi/tup/tilvir/julkaisijat_kansainvaliset.html

http://tilastokeskus.fi/tup/tilvir/julkaisijat_suomi_julkishallinto.html

http://www.neuvokas.org/linkit/suomi/

http://www.defmin.fi/index.phtml?s=300

http://www.safa.fi/fin/safa/yhteystiedot/nbspnbspjarjestoja_ja_yhteisoja_suomessa/

Paikannimet

Maantieteelliset nimet

Kuntien nimiä taivutuksineen:

http://www.kotus.fi/index.phtml?s=461

Suomen maakuntien nimet:

http://www.kotus.fi/index.phtml?s=518

Suomen paikannimiä:

http://kaino.kotus.fi/korpus/nimet/pnpt/viite/aa.php

http://www.genealogia.fi/hakem/osoitteet/

http://www.saunalahti.fi/jussi11/posti/

Wikipedian listauksia Suomen paikannimistä:

http://fi.wikipedia.org/wiki/Luettelo_Suomen_postinumeroista_kunnittain

http://fi.wikipedia.org/wiki/Helsingin_alueellinen_jako

http://fi.wikipedia.org/wiki/Luettelo_Suomen_kunnista_v%C3%A4kiluvun_mukaan

http://fi.wikipedia.org/wiki/Luettelo_Suomen_kirkkopit%C3%A4jist%C3%A4

http://fi.wikipedia.org/wiki/Luettelo_Suomen_entisist%C3%A4_kunnista

http://fi.wikipedia.org/wiki/Luettelo_Suomen_entisist%C3%A4_kaupungeista

http://fi.wikipedia.org/wiki/Luettelo_Suomen_rautatieliikennepaikoista

http://fi.wikipedia.org/wiki/Luettelo_Suomen_korkeimmista_kohdista

http://fi.wikipedia.org/wiki/Luettelo_Suomen_sadasta_suurimmasta_j%C3%A4rvest%C3%A4

Wikipedian listauksia muista paikannimistä:

http://fi.wikipedia.org/wiki/Luettelo_maailman_suurimmista_kaupunkiseuduista

http://fi.wikipedia.org/wiki/Luettelo_kaupungeista

Järviwiki:

http://www.jarviwiki.fi/w/index.php?title=Toiminnot:Kysy&offset=0&limit=500&q=%5B%5BLuokka%3ANimi%5D%5D&p=format%3Dbroadtable&po=%3FJ%C3%A4rvien+lukum%C3%A4%C3%A4r%C3%A4%0A&sort=J%C3%A4rvien_lukum%C3%A4%C3%A4r%C3%A4&order=DESC

Valtiot ja pääkaupungit

http://www.kotus.fi/index.phtml?s=2354

Kadunnimiä

Vuosaaren kadut:

http://vuosaari.fi/index.php/vuosaari-info-mainmenu-136/kadunnimet-mainmenu-400

Suutarilan kadut:

http://www.helsinki.fi/kansalaismuisti/matapupu/suutari/sukadut2.html

Salon kaupungin kadunnimet:

http://www.salo2009.fi/attachements/2008-08-11T12-53-5538.pdf

Lyhenteitä

Kotuksen lyhenneluettelo:

http://www.kotus.fi/index.phtml?s=2149

Wikipedian lyhennelistoja:

http://fi.wikipedia.org/wiki/Luettelo_suomen_kielen_lyhenteist%C3%A4

http://fi.wikipedia.org/wiki/Luettelo_lyhenteist%C3%A4

http://fi.wikipedia.org/wiki/Luettelo_yliopistotutkintojen_lyhenteist%C3%A4

http://fi.wiktionary.org/wiki/Liite:Kirjainsanat_ja_lyhenteet

EU-termejä ja -lyhenteitä:

http://valtioneuvosto.fi/eu/tietoa/lyhenteet/fi.jsp#133

Teosten nimiä

Pieniä klassikkokirjalistoja:

http://www.klaava.fi/Kirjat/50_klassikkokirjan_lukeminen_vuodessa_on_totinen_urakka

http://www.vink.helsinki.fi/files/klassikkolista.pdf

http://kasitelmia.blogspot.fi/p/klassikkokirjalista.html

Tapahtumia

Helsingin tapahtumia:

http://www.rantapallo.fi/suomen-matkailu/helsingin-parhaat-kesatapahtumat/

http://www.visithelsinki.fi/juuri-nyt/tapahtumia/paatapahtumat

-- JyrkiNiemi - 2012-08-27

Topic revision: r4 - 2012-09-26 - PinjaPennala
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback