FiLRC: FIN-CLARIN-johtoryhmän kokous

Aika: pe 20.5.2011 klo 15 - ~16.00 (heti Metadatatyöpajan päätyttyä)
Paikka: Kotus-sali, Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, Vuorikatu 24, Helsinki

ESITYSLISTA


1. Yleistä, ilmoitusasioita

2. Metadatatyöpajan satoa

 • Työpajan satoa
 • Mahdollinen seuraava työpaja syksyllä 2011

3. CLARIN ERIC

 • CLARIN ERICin perustaminen etenee

4. FIN-CLARIN-CONTENT-rahoituksella valmisteltavat aineistot

 • Kotuksen aineistojen (SKN-korpus eli Suomen kielen näytteitä -sarjan murrenäytteet) tilanne
 • Kansalliskirjaston aineistojen tilanne ja neuvottelut Kopioston kanssa
 • Mikäli katsotaan hyödylliseksi, on mahdollista selvittää käyttöoikeuksien hankintaa Celian (Näkövammaisten kirjaston) äänikirjoihin sekä niiden käännöksiin eri kielillä (sekä äänitteinä että teksteinä). Celian äänikirjoissa teksti on valmiiksi kohdistettu ääneen SGML-pohjaisessa Daisy-muodossa ja eri maiden näkövammaisten kirjastot käyttävät samaa tallennusmuotoa, jolloin olisi mahdollisuus monikieliseen puhetta ja tekstiä sisältävään aineistoon.

5. META-NET- ja META-NORD-hankkeiden kuulumisia

 • Language Reports
 • IPR
 • META-SHARE

6. Kielipankki

 • Kielipankin aineistojen tilanne
 • Tarvekartoitus
 • Metadata
 • Keskustelua Kielipankin roolista ja toimintamuodoista. Tarvittaisiinko CSC:n ylläpitämien aineisto- ja lupapalvelujen jatkeeksi ja tueksi yhteisöpalvelu nimeltä Kielipankki? Tällainen Kielipankki voisi toimia erilaisista kieliaineistoista kiinnostuneiden tutkijoiden ja opiskelijoiden foorumina, jossa esimerkiksi työkalujen käyttöohjeita ja erilaisia aineistojen keruu- ja tutkimusmenetelmiä voitaisiin kerätä, kommentoida ja kehittää kulloinkin sopivan kokoisissa ryhmissä. Kielipankki-yhteisön ylläpitovastuu olisi Helsingin yliopistolla, kun taas aineistojen ja niihin liittyvien käyttölupapalveluiden teknisestä alustasta vastaisi CSC. Voitaisiinko tällaiseen Kielipankki-palveluun linkittää myös muita kuin CSC:n palvelimella olevia aineistoja? Vähimmäisvaatimuksena voisi olla, että aineistoista olisi saatavilla riittävät, yhteensopivat kuvailutiedot (metadata).

7. Muut asiat

 • FIN-CLARIN-esite tulossa

8. Seuraava kokous


Tehtävälista