FiLRC: FIN-CLARIN-johtoryhmän kokous

Aika: pe 4.3.2011 klo 13 - ~16.00
Paikka: HY Metsätalo Unionikatu 40 sali 5 3. krs (heti pääportaiden jälkeen tulosuunnassa oikealla, ennen hissiä)

ESITYSLISTA

1. Yleistä, ilmoitusasioita

2. CLARIN ERIC

  • OKM allekirjoitti 12.2.2011 pysyvämmän eurooppalaisen CLARIN ERIC -organisaation perustamiseen tähtäävän ns. Memorandum of Understanding (MoU) -muistion. Esimmäinen valtioiden edustajien kokous on 18.3.2011 Haagissa.

3. FIN-CLARINin vuosikertomukset

4. FIN-CLARIN-CONTENT

  • Suomen akatemia myönsi infrastruktuurien FIRI-haussa 706.000 euroa ajalle 4.1.2011 - 30.4.2015. Raha tulee Helsingin yliopistolle, mutta suurin osa siitä on varattu ostopalveluihin, joiden avulla olemassa olevia, melkein valmiita aineistoja voidaan saada FIN-CLARINin kielipankin palveluihin mukaan.
  • Tärkeä tavoite on saada myös ääntä sisältäviä kieliaineistoja mukaan palveluihin. Siihen tarkoitukseen saattaisi olla sopivia Kotuksen Suomen kielen näytteitä -sarjan murrenäytteet, joista on pääosin jo olemassa äänitys, litterointi ja hakemisen kannalta hyödyllinen yleiskielistetty versio.
  • Kansalliskirjasto on digitoinut tekstejä, pääosin lehtiartikkeleita optisen luvun avulla huomattavia määriä. Enimmät digitoidut aineistot ovat tekijänoikeudesta vapautuneita. Kopioston kanssa on käynnistetty keskustelut, joiden tavoitteena olisi saada myös tekijänoikeuden alaisia tekstejä tietyin rajoituksin FIN-CLARINin palveluihin. Rajoitukset koskevat ehkä sitä, että vain HAKA-järjestelmän puitteissa tunnistetut pääsevät käyttämään aineistoja sekä sitä, että laajassa käytössä olevia aineistoja voisi käyttää vain irrallisia lauseita antavana konkordanssina tai että kokonaisiin teoksiin pääsisi vain pienempi joukko erityisen perustellun anomuksen kautta.

5. META-NET ja META-NORD

  • Language Reports
  • IPR
  • META-SHARE

6. Kielipankki

  • Kielipankkiin liittyvän CSC:n ja FIN-CLARIN-hankkeen välisen työnjaon hahmottaminen tulevaisuudessa. CSC saattaisi keskittyä kielipankin tarvitsemiin tietoteknisiin palveluihin ja FIN-CLARIN puolestaan sisältöön, ohjeistukseen, koulutukseen ja kokonaisuuden koordinointiin.
  • AAI: CSC:n autentikointi- ja auktorisointi-infrastruktuuri
  • Metadata

7. Mahdollinen yhteinen metadata-työpaja ja/tai paikalliset työpajat konsortioyliopistoissa

8. Muut asiat

9. Seuraava kokous

Tehtävälista

-- HannaWesterlund - 2011-02-21