FiLT2006 - Tietosisällön saaminen ajan tasalle

Ensisijainen vastuu tästä osiosta on Hissulla, joka kysyy tarvittavat lisätiedot ja neuvot Kimmolta.

Tavoitteet

 • Saada FiLTin tietosisältö ajan tasalle ja tasalaatuisena jakeluun.

Tehtävät

 1. Verrattava NorDokNet -verkoston muiden keskusten sivustoihin ja niillä tarjottuihin tietoihin. Selvitettävä, mitä FiLTistä puuttuu muihin verrattuna ja mitä FiLTissä on, mitä muualla ei ole.
  • Aikataulu:
  • Tulokset: tiivistelmä tähän alle ja suositus siitä, mille tasalle FiLT kannattaisi ja voitaisiin päivittää.

 • Information & knowledge -osio

x = mainittu o = mainittu, mutta ei tässä osiossa

mainittu FI SE NO DA IC
dokumentointikeskusta hoitavan laitoksen esittely x x x x x
NorDokNet -tietoa/linkit muiden sivuille x x x x x
SiteSeeker x x x x x
"mitä on kieliteknologia?" x x o x x
yhteystiedot x x x x x
uutiset o x x x x
opiskelu/koulutus x x     x
artikkeleita x o   x o
terminologiaa x o o o x
käyttöesimerkkejä kieliteknologiasta       x  
site map   x      
teknologioita x        

 • Players & Teams -osio

 • Organisaatiot

mainittu FI SV NO DA IC
linkki sivulle x x x x x
kuvaus x x     x
avainsanat x        

LT Worldissa contact, location, www, headed by ja part of(esim University of Helsinki)

 • Yritykset

mainittu FI SV NO DA IC
linkki sivulle x x x x x
kuvaus   x x   x
avainsanat x        

LT Worldissa: www, contact, location, headed by, has developed, partner(s) ja office(s) in. Yleensä vain osa näistä mainittu.

 • Projektit
mainittu FI SV NO DA IC
linkki sivuille x x x x x
kuvaus x x x   x
avainsanat x        
päättynyt vai ei x   x    
ajankohta   x x    
aihealueittain       x  
toteuttajat x x x    

LTW: aihealueittain (mikä kteknologian osa-alue kyseessä). kotisivu, teema, toteuttajat (pääasiall. tutkijat, rahoittajat, organisaatiot, kontaktihlö), kielisidonnaisuus/toteutetaan mille kielille, linguistic area ja ajankohta. Yleensä vain osa näistä mainittu.

 • Henkilöt

mainittu FI NO IC
titteli/toimenkuva x x x
organisaatio/firma x x  
www-sivut x x x
e-mail   x x
avainsanat x    

LTW: titteli (Prof.Dr, M.Sc. tmv), www, affiliated with, projekteja joihin osallistunut, on kehittänyt. Yleensä vain osa näistä mainittu.

 • Systems & Resources -osio

 • Tuotteet

mainittu FI SV NO DA IC
kuvaus tuotteesta x x x   x
firman nimi/linkki sivuille x   x x x
avainsanat x        
aihealueittain       x  

LT World: aihealueittain. firman www, kehittäjä, hlöt/organisaatiot, email, mille kielille, missä ympäristöissä toimii, kuvaus. Yleensä vain osa näistä mainittu.

 • Materiaalit (jossain "linguistic resources")

mainittu FI SV NO DA IC
linkki x x x x x
kuvaus x x x x x
avainsanat x        
aihealueittain       x x

LTW:ssa näistä niukasti tietoa, lähinnä www-osoitteet. Joissain lyhyt kuvaus.

 • Tutkimusjärjestelmät

mainittu FI SV NO DA IC
linkki x x x x x
kuvaus x x x x x
avainsanat x        
aihealueittain       x  

LTW: aihealueittain. www, kehittäjä, hlöt/organisaatiot, email, mille kielille, missä ympäristöissä toimii, kuvaus -- MirkaMikkonen - 08 Jun 2006

 • Ehdotus FiLTin päivittämisestä

1. INFORMATION & KNOWLEDGE

 • Tässä osiossa FiLT -sivusto on muita pohjoismaisia kattavampi. Ainoat, mitä muualla on, mutta FiLT -sivuilla ei, ovat "käyttöesimerkkejä kieliteknologiasta" Tanskan sivuilla sekä "sitemap" Ruotsin sivuilla. Näistä ainakin "käyttöesimerkkejä" lienee tarpeeton FiLT -sivuilla. Sitemap vaikuttaa turhalta, sillä sivuston rakenne on hyvin selkeä ja yksinkertainen.

2. PLAYERS & TEAMS

 • Yrityksistä voisi avainsanojen lisäksi laittaa jonkinlaisen lyhyen kuvauksen jos se koetaan tarpeelliseksi.
 • Projekteista voisi pistää näkyviin alkamisvuoden (päättyneiden tapauksessa myös loppumisvuoden). Projektit voisi listata aihealueittain, mutta onko se järkevää? Riittääkö, että avainsanat ja kuvaus antavat käsityksen projektin luonteesta?
 • "Organisaatiot" ja "Henkilöt" kunnossa.

3. SYSTEMS & RESOURCES

 • "Tuotteet", "Materiaalit" ja "Tutkimusjärjestelmät" kunnossa, eivät kaipaa muutoksia.

4. COMMUNICATION & EVENTS

 • Täälläkin on kaikki tarpeellinen
-- MirkaMikkonen - 12 Jun 2006

Keskustelua

 -- KimmoKoskenniemi - 01 Jun 2006

Topic revision: r7 - 2008-11-25 - HennaRiikkaLaitinen
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback