FiLT2006 - keskustelua ja toivomuksia

Tälle sivulle, alla olevaan laatikkoon voivat kaikki KitWiki -sivustoon rekisteröityneet asiasta kiinnostuneet käyttäjät kirjoittaa toivomuksiaan siitä, miten FiLTiä tai muita tähän hankkeeseen liittyviä asioita tulisi kehittää. Kommentin kirjoittamisen jälkeen tulisi napsauttaa laatikon vieressä olevaa "Add Comment" -nappia.

 

-- KimmoKoskenniemi - 01 Jun 2006

Topic revision: r2 - 2006-08-16 - AnssiYliJyra
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback