FiLT2006 - MirkaMikkonen - lokikirja

Tähän kirjataan mahdolliset poissaolot, lomapäivät jne. sekä viikoittain suunnitelma, mitä pitäisi tehdä sekä tärkeimmät saavutetut etapit eli valmistuneet osakokonaisuudet. -- MirkaMikkonen 01 Jun 2006

FiLT -sivuston sisältö

Sisällön saattaminen ajan tasalle on sikäli monimutkaista, että se koostuu pääosin pienistä, yksittäisistä asioista. Olemassaolevan tiedon ajantasaisuuden varmistaminen ja uuden, tarpeellisen tiedon löytäminen sekä lisääminen ovat pääasialliset tehtävät. Tätä varten ensin kartoitettiin, mitä FiLT-sivustolla on sekä tulisi olla.

Lisäksi olisi suunnitelmissa saada sivustosta ruotsinkielinen versio.

Suurin yksittäinen osio on yritysten ja organisaatioiden tietojen päivittäminen ajan tasalle. Tämä on hidasta, koska kuhunkin yhteistyötahoon pitää erikseen ottaa yhteyttä. -- MirkaMikkonen - 27 Jul 2006

Väliaikatilanne

 • Käsitys siitä, mitä sivuilla tulisi olla.
 • Yrityksiin ja organisaatioihin otettu yhteyttä. Osa vastannut. Siltä osin tiedot päivitetty.
 • Osa tiedosta (esim yliopistolinkit, projektien ajankohtaisuudet) päivitetty ajan tasalle.
 • Etsitty uutta tietoa (mm projekteja Tuhdista).
 • Aloitettu käännös.

-- MirkaMikkonen - 27 Jul 2006

Tähän mennessä tehtyjä asioita:

 • kartoittaa, mitä mahdollisesti puuttuu FiLT-sivustolta ja mitä muiden maiden sivustoilla on. (tehty, edit 08 Jun 2006), näistä löytyy tietoa FiLT -sisältöjen saaminen ajan tasalle -nimiseltä sivulta (edit 12 Jun 2006)
 • laatia ehdotus siitä, mille tasalle sivusto tulisi päivittää (tehty, edit 12 Jun 2006)
 • lähetetty kokeellinen kontaktinotto 5 yritykselle (tehty, edit 16 Jun 2006),
 • yhteystietojen tarkistus; sama posti lopuille firmoille. (tehty, edit 20 Jun 2006), yht 11 vastannut (30 Jun 2006), tiedot päivitetty
 • lähetetty sposti Patraksen webmasterille, kysytty onko HLTheses olemassa,(14 Jun) ei vastausta toistaiseksi (30 Jun 2006). jos ei mitään ala kuulua, poistan kaikki viittaukset HLTheses -saittiin.
 • lähetetty yhteystietokysely myös organisaatioille (kaikille paitsi funding -osion organisaatioille, 26 Jun 2006), 4 vastannut, Jos ei vastauksia ala tulla, rupean soittelemaan organisaatioille
 • projektit -osiota päivitetty kohtaan TC-STAR asti (ainoa joka so far käynnissä), benedict tarkistamatta (27 Jun 2006)
 • pariin firmaan lisätty kuvaus (xml-tiedoston monikielisyyskikkailua) (27 Jun 2006)
 • organisaatioiden ja firmojen lähettämien tietojen tallennus, lisää sillä vauhdilla kuin tietoa tippuu (27 Jun 2006)
 • aloitussivun tekstin päivittäminen ajan tasalle kaikilla kielillä (27 Jun 2006)
 • kysellä laitoksella, josko listaamattomia alan yrityksiä tulisi mieleen (27 Jun 2006) kysytty kristeriltä, anttia ei näkynyt (28 Jun 2006)
 • soitettu firmat läpi siltä osin kuin tietoja ei oltu lähetetty. 1 lähetti saman tien tiedot, 2 ei vastannut lainkaan puhelimeen, 5 tapauksessa vastannut henkilö lupasi toimittaa viestin eteenpäin, 2 sanoi asian olevan hoidossa (halusivat tarkistaa vielä jotain), 1 halusi pois listalta, 1 ehkä haluaa pois listalta (28 Jun 2006) soitettu niille, jotka eivät eilen vastanneet ja sille jonka piti tänään olla paikalla (29 Jun 2006)
 • kaiveltu organisaatioiden puhelinnumeroita (28 Jun 2006)
 • tongittu projekteja tuhdista (29 Jun 2006)
 • mes2/lehtiartikkelissa ei näkynyt navigaatiopalkki. korjailtu. (30 Jun 2006)
 • projektilista tarkistettu; onko vielä käynnissä (27 Jul 2006)

Lähitulevaisuudessa pyrkimyksenä olisi ainakin

 • selvittää, josko listaamattomia alan yrityksiä löytyy sekä listata ne. (LT World/muut NorDokNet -saitit, YTJ, google) (vaiheessa, edit 26 Jun 2006) Aiotaanko sivuilla tehdä jaottelu kotimaisten ja ulkomaisten yritysten välillä? (19 Jun 2006)
 • selvittää, josko organisaatioita tai henkilöitä puuttuu (LT World?) (vaiheessa, edit 26 Jun 2006)
 • selvittää listaamattomia projekteja (tekes yms?) (26 Jun 2006) näistä lisää tietoa mm tuhti, selvitä onko muillakin yliopistoilla vastaavia (27 Jun 2006)
 • linkkien tarkistus. (vaiheessa, edit 15 Jun 2006)
 • sivujen ruotsinnos (aloitettu, 22 Jun 2006), täytyy oikoluetuttaa (tätä työstänen heinäkuun aikana tai elokuun alussa enemmän) (update 1 Aug 2006 - taas päästy eteenpäin. info-osiossa enää "terminologioita" kääntämättä)
 • Renet ongelmallinen (03-suuntanro) maili kyllä lähtenyt. Selvitä, miten saa yhteyden (30 Jun 2006)

Kysymyksiä

 • joillain firmoilla avainsanoja, jotka eivät listassa. (esim Sanako) ok? (19 Jun 2006) lähetä viesti, selitä haku (27 Jun 2006)
 • organisaatioissa ryhmä funding; osa niistä aikasidonnaisia. vanhat poistetaan, mutta mistä löytää uusia? (26 Jun 2006)
(mm www.aka.fi, http://cordis.europa.eu/econtent/home.html tuostakin ehkä iloa, http://europa.eu.int/comm/research/fp6/index_en.html tosta ehkä myös, TEKES jne)

Poissaoloja:

ma 5.6.2006 viisaudenhampaan leikkaus klo 10.45 Voi olla, että vaikuttaa tiistain ja mahdollisesti myös keskiviikon läsnäoloon. -- MirkaMikkonen - 02 Jun 2006

ti 6.6.2006 toipumista (sairaslomatodistus toimitettu), keskiviikkona paikalla -- MirkaMikkonen - 07 Jun 2006

ti 13.6.2006 viisaudenhammasleikkauksen jälkitarkastus 13.40-13.50 -- MirkaMikkonen - 12 Jun 2006

ke 21.6.2006 lomapäivä -- MirkaMikkonen - 20 Jun 2006

pe 4.8.2006 lomapäivä (korvattu heinäkuussa) -- MirkaMikkonen - 01 Aug 2006

Käyttämättömät lomapäivät käyttänen elokuun viimeisinä päivinä tuutoroinnin takia.

Topic revision: r20 - 2006-08-16 - AnssiYliJyra
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback