FiLT2006 - Kieliteknologian dokumentointikeskuksen päivitys kesällä 2006

Tällä sivulla käsitellään FiLTin ajan tasalle saattamista ja kehittämistä kesällä 2006, jolloin MirkaMikkonen (Hissu, jolla oma lokikirjasivunsa FiLT2006Hissu) ja SauliNurmi (Sauli, jolla sivu FiLT2006Sauli) ovat harjoittelijoina HY:n yleisen kielitieteen laitoksella. Työtä ohjaa KimmoKoskenniemi (FiLT2006Kimmo).

Päätavoitteita

  1. FiLTin sivuston päivitys
  2. CSC:n Corpuspalvelimen käyttöympäristön kehittäminen
    • Yhteys Windows-työasemalta Corpus -koneelle ja siihen liittyvät ohjeet KitWikiin.
    • Yhteys Linux-koneelta Corpus -koneelle ja siihen liittyvät ohjeet KitWikiin.
    • Corpus -koneen kieliteknologisten ohjelmien kartoitus ja ohjeistus KitWikiin.
    • Joidenkin uusien (vapaasti saatavien) kieliteknologisten tai siinä tarvittavien työkalujen hankkiminen ja dokumentointi KitWikiin.

Ehdotuksia ja toivomuksia

Tälle sivulle eivät sivulliset voi kirjoittaa mitään. Silti toivomuksia otetaan kiitollisena vastaan, mutta niille on varattu oma sivunsa:

-- KimmoKoskenniemi - 01 Jun 2006

Topic revision: r4 - 2008-11-25 - HennaRiikkaLaitinen
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback