FiLRC: Kimmo K:n tilannekatsaus 17.9.2007

1. CLARIN on saanut vihreää valoa EU:n komissiolta ja aloittaa hieman supistettuna, siis 4,1 milj. euron tuella kolmivuotisen valmisteluhankkeen. Suomella on siitä työpaketti WP7, joka käsittelee autentikointia, auktorisointia ja intellektuaalisia oikeuksia, mitkä muodostavat CLARINin selkärangan. Lisäksi olemme pienellä osuudella mukana WP5:ssä, jossa käsitellään kieliresursseja ja kieliteknologiaa. Komission rahoitus rajoittuu yhteisön rakentamiseen, varsinaista rakentamista ja tutkimusta ei tässä vaiheessa kustanneta. Olen CLARINin Executive Boardin jäsen, eli mukana toimeenpanevassa elimessä. CLARIN käynnistynee 1.1.2008. CLARINista tulisi Suomeen yhteensä 3 v aikana 41 htkk. Alla euroina, eli komissiolta pyydetään 224271 euroa:

short RTD COORD SUPPORT DIRECT INDIR TOTAL REQUESTED
UHEL 42000 84700 180600 307300 184380 491680 334271

Olen suunnitellut palkkaavani oikeustieteen IPR-asiantuntijan Marjut Salokanteleen HY:n tutkijakollegiumista tärkeimpään tehtävään WP7:ään.

2. Olen jättänyt pohjoismaiseen 3.9.2007 päättyneeseen infrastruktuurihakuun hakemuksen, jossa mukana olivat Lars Borin (Göteborgista), Koenraad de Smedt (Bergenistä), Bente Maegaard (Kööpenhaminasta) ja Eirikur Rögnvaldsson (Reykjavikista). Haussa oli 1 milj. NOK, kolmeksi vuodeksi. Jos rahaa tulee, sillä pystyy kokoamaan pohjoismaiset ja balttilaiset infrastruktuuritiedot, järjestämään muutamia kokouksia, muttei kovin paljon varsinaista työtä. Ulottuvuus on tärkeä, koska CLARIN ei voi kustantaa alueellisia, siis pohjoismaisia tilaisuuksia eikä muutakaan sellaista toimintaa. Loppuvuodesta kuulemme, mitä NordForsk päättää, hanke alkaisi vuoden 2008 alusta. Haku tapahtui NEALTin suojeluksessa, sen SigInfra -ryhmän puitteissa, ks.

3. Olen hakemassa OPM:ltä sieltä vuosiksi 2007-2008 lupailtua yhteensä enintään 100.000 euron kansallista tukea CLARINille, jonka muoto on vielä hiukan avoin. Ruotsin mallin mukaan pitäisi varmaan sisällyttää siihen suunnitelman tekeminen kieliresurssien kansallisen infrastruktuurin rakentamiseksi. Rahaa tarvittaisiin myös itse CLARINin läpiviemiseksi, sillä EU-rahoitus ei ehkä takaa avainhenkilöiden kokoaikaista palkkausta, vaan he voisivat tehdä työtä kotimaisen infrastruktuurin eteen lopulla kapasiteetilla.

4. HY:lla on haussa laiterahaa, jota ehkä voisi käyttää kotimaisen infrastruktuurin rakentamiseen, mutta saanti tähän tarkoitukseen on epävarmaa.

5. Saksassa on laadittu "Agenda 2020 für eHumanities in Deutschland (AHD 2020)", joka mainitsee summan 75 milj. euroa vuoteen 2020 mennessä humanistisen infran rakentamista varten. Ks.: http://forums.csc.fi/kitwiki/pilot/view/Nealt/SigInfra ja siellä oleva linkki http://forums.csc.fi/kitwiki/pub/Nealt/SigInfra/Agenda_eHumanities-v4.pdf-- KimmoKoskenniemi - 18 Sep 2007

Topic revision: r2 - 2008-04-22 - KimmoKoskenniemi
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback