Editor Checklist

Tehtävä 3. Lisää jokin ohjelma (tai lisätietoa ohjelmista) tähän listaan: http://wiki.helsinki.fi/display/Ikk116/Home

Ohjelma Tyyppi Valmistaja Alusta Saatavuus Linkki Lisännyt
MS Word Office WP Microsoft Windows kaupallinen http://office.microsoft.com/fi-fi/word/default.aspx LauriCarlson
PSPad text ja source editor Jan Fiala Windows freeware http://www.pspad.com/ RanjaAlanko
Crimson Editor source code-editor Ingyu Kang Windows freeware http://www.crimsoneditor.com/ AnniKoho

Ohjelma Ikkunointi Näkymä Merkistö UI kieli Talletusmuoto Dokumenttityyppi Plugin Malline Tyyli Nauhoitus Skriptaus
MS Word SDI WYSIWYG UTF 16 ML .DOC RTF MSO-XML oma .DOT oma on Visual Basic
PSPad MDI teksti + hex editor, syntax highlighting ANSI, CP895, OEM, ISO8859-2, UTF-8, UTF-16 LE/BE ML, 31 kieltä kaikki tekstitiedostot mm. .txt .htm .cpp .xml .pl teksti , syntax highlighting Spell-check 18 kieltä, TopStyle Lite, CSS editor ABP, AS, ASP, ASX, C, CS, CSS, HTA, HTML, JS, PAS, PHP, PL, REX, RSS, SH, VBS, WML, X3D, XHTML, XML, XSL - on, macro recorder VBScript, JScript, WSH, WMI, ADSI
Crimson Editor MDI ei ainakaan WYSIWYG   29 kieltä monia vaihtoehtoja   oma PHP, XHTML, CSS, JSP, ASP   on  
-- LauriCarlson - 31 Jan 2008 -- RanjaAlanko - 31 Jan 2008 -- AnniKoho - 05 Feb 2008
Edit | Attach | Print version | History: r7 | r5 < r4 < r3 < r2 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions...
Topic revision: r3 - 2008-02-05 - AnniKoho
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback