Editor Checklist

Tyyppi
en
Kuvaus Esimerkki
tavueditori hex editor
käsittelee tavuja (bytes)
HexEdit
(L-)ohjelmaeditori (L) source editor
käsittelee ohjelmointikielen (L) lähdekoodia (ohjelmatekstiä)
PsPad
Ohjelmankehitysympäristö
Integrated development environment (IDE)
ohjelmaeditori + kääntäjä + ajoympäristö
Eclipse
tekstieditori
text editor
käsittelee luettavaa tekstiä merkkimuodossa
Notepad++
tekstinkäsittelyohjelma
word processor
käsittelee tekstidokumenttia (WYSIWYG)
OpenOffice Writer
julkaisuohjelma
desktop publisher
taittaa tekstidokumenttia julkaisuksi
Adobe InDesign
webieditori
web page editor
käsittelee html-dokumentteja
Macromedia DreamWeaver
sisällönhallintaohjelma
(web) content manager
hallitsee webisivustoja (portaaleja)
Plone
rakenne-editori (xml-editori)
structured document editor, xml editor
käsittelee xml-dokumentteja
XMLMind
rasterikuvaeditori
bitmap image editor
käsittelee rasterikuvia
Paint
vektorikuvaeditori
vector image editor
käsittelee vektorikuvia
Corel Draw
valokuvaeditori
photo image editor
käsittelee valokuvia
Adobe Photoshop
äänieditori
sound editor
käsittelee äänitiedostoja
Praat
musiikkieditori
music editor
käsittelee musiikkitiedostoja
Wave
videoeditori
video editor
käsittelee videotiedostoja
VirtualDub

Tehtävä 3. Lisää jokin ohjelma (tai lisätietoa ohjelmista) allaloevaan listaan, tai (jos et halua rekisteröityä KITWikin käyttäjäksi) vaihtoehtoiseen listaan yliopiston Wikissä http://wiki.helsinki.fi/display/Ikk116/Home

Ohjelma Tyyppi Valmistaja Alusta Saatavuus Linkki Lisännyt
MS Word Office WP Microsoft Windows kaupallinen http://office.microsoft.com/fi-fi/word/default.aspx LauriCarlson
PSPad text ja source editor Jan Fiala Windows freeware http://www.pspad.com/ RanjaAlanko
Crimson Editor source code-editor Ingyu Kang Windows freeware http://www.crimsoneditor.com/ AnniKoho
Emacs text editor Richard Stallman Cross-platform free software http://www.gnu.org/software/emacs/ NinaValjakka

Ohjelma Ikkunointi Näkymä Merkistö UI kieli Talletusmuoto Dokumenttityyppi Plugin Malline Tyyli Nauhoitus Skriptaus
MS Word SDI WYSIWYG UTF 16 ML .DOC RTF MSO-XML oma .DOT oma on Visual Basic
PSPad MDI teksti + hex editor, syntax highlighting ANSI, CP895, OEM, ISO8859-2, UTF-8, UTF-16 LE/BE ML, 31 kieltä kaikki tekstitiedostot mm. .txt .htm .cpp .xml .pl teksti , syntax highlighting Spell-check 18 kieltä, TopStyle Lite, CSS editor ABP, AS, ASP, ASX, C, CS, CSS, HTA, HTML, JS, PAS, PHP, PL, REX, RSS, SH, VBS, WML, X3D, XHTML, XML, XSL - on, macro recorder VBScript, JScript, WSH, WMI, ADSI
Crimson Editor MDI teksti - editor, syntax highlighting UTF-8 (unicode) ML, 29 kieltä kaikki tekstitiedostot oma PHP, XHTML, CSS, JSP, ASP on
Emacs MDI teksti - editor, syntax highlighting UTF-8 (unicode) ML kaikki tekstitiedostot     LaTeX, C#, and C      
-- LauriCarlson - 31 Jan 2008 -- RanjaAlanko - 31 Jan 2008 -- AnniKoho - 05 Feb 2008 -- NinaValjakka - 06 Feb 2008
Topic revision: r7 - 2008-02-27 - LauriCarlson
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback