Original Message-----
From: Pekka Järveläinen
Sent: 6. elokuuta 2010 15:15
To: Jussi Piitulainen; Krister Lindén; Kimmo Koskenniemi; Jyrki Niemi; Mirja Nissinen
Cc: Ville Savolainen; Satu Torikka; Stephen Avae; Jussi Siuro; Tero Aalto; Totti Mäkelä; Jussi Tella
Subject: Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hakeminen kokeiltavissa

Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hakeminen on kokeiltavissa osoitteessa

https://aai.csc.fi/web/aai/lbank/

Tarkistakaa erityisesti sähköpostiosoiteenne lomakkeella: osoite arvataan shibboleth tiedoista etunimi, sukunimi ja organisaatio. Sivu lähettää sähköpostit sovitusti: hakijalle, suosittelijalle tai sisällön tarjoajalle ( nyt Stephen ). Hakemus tallentuu tietokantaan (käyttäen palveluita).

Seuraavat kohdat olen jo korjaamassa pikaisesti:

- aineistolistan otsikoiden valinnan poistaminen

- lokalisointi lisensseille (vaatii myös englanninkielisen sisällön HYltä)

- organisaation täydentäminen shibboleth tietojen perusteella automaattisesti

- osoitetyyppikenttä

- marginaaleja

- logout-toiminto (osoitteessa https://aai.csc.fi/Shibboleth.sso/Logout jos ehditte kokeilla ennen kuin saan sen korjattua).

Muista puutteista toivon kommentteja Sadulle ja minulle pe 20.8. mennessä.

Anteeksi myöhästymiseni testausaikataulusta. Hyvää viikonloppua!

--

Pekka Järveläinen CSC - IT Center for Science Ltd.

Topic revision: r1 - 2010-12-29 - SatuTorikka
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback