Kokous 14.10. klo 12:30

Paikka: CSC, kokoushuone Sensori
Läsnä: Kimmo Koskenniemi, Antti Arppe, Pekka Järveläinen, Totti Mäkelä, Satu Torikka, Manne Miettinen, Satu Tissari

Kokouksen järjestäytyminen ja esityslistan hyväksyminen

Antti Arppe toimi tämän kokouksen puheenjohtajana.
Projektipäällikkö Pekka Järveläinen toimi kokouksen sihteerinä.

Antti raportoi Berliinista

 • keskustelua keskuksista, attribuuteja mieluummin kuin tyyppejä

wp5 keskustelua metadatan jakamista

 • tekijänoikeudet
 • tietosuoja
 • ulkoinen metadata täysin avoin: ei saa rikkoa tietosuojaa ja sisällettävä tekijänoikeudet
 • ei yhteistä formaattia vaan yhteisiä elementtejä, hyväksytään eri stantardit
 • pakollista käyttöoikeudet
 • prototyyppeja ja malleja tarjolle

wp2 päätöskokous

 • Peter Wittenburg päättäjä ja avainhenkilö, Daan mukaan Suomen vierailulle
 • Oleellista on aineiston saatavuus, mutta tarkoitus jatkaa webservices-palveluilla
 • Minimiattribuutit, saatavilla olevat attribuutit

SPF versus Kalmarin Unioni ja EduGAIN
EduGAIN statusta pidettävä silmällä

Totin vapaa

4kk, Totti palaa 16.2. Satu Tissari sijaisena. Manne auttaa.

Aineistojen yleinen saatavuus ei kaikille selvää. Aineistoja käytetään oravannahkoina, pääsynä projektiin. Pelko: löytyykö virhe. Clarin voisi yritää vaikuttaa EU-lainsäädäntöön. Clarinin rooli suhteessa muihin kieliaineistojen haltijoihin.

Ensi vuonna jatkoprojekti, keskuskelu hyvissä ajoin

Ohjausryhmän tarkennetut ohjeet määrittely-dokumenttiin

Tähän mennessä OK. Katsottva Web services. SOA. Suomen ja Ruotsin depedency parserit www-käyttöön. fi-fdg, finfol

Suosittelijajärjestelmä federaadioiden ulkopuolisille. Identifiointi (pääsy vapaasti tutkimuskäytössä olevaan aineistoon) ja tutkijastatuksen tarkistus. (tiettyyn tarkoitukseen).

Henkilökohtainen lupa käyttöoikeuksien haltijalta.

Onko tärkeysjärjestystä/painopistettä?

 • Resurssi manageri eli demo
 • CSC:n lomakkeiden automatisointi/shibbolointi
 • Clarin federaatiodokumentti

CSC:n mahdollisuus toimia CLARIN-keskuksena

ks itsearviointilomake http://www.clarin.eu/wp2-documents/wg-21-documents/results-center-self-assessment

Tuolla on jo 2 potentiaalin keskuksen itsearviointilomakkeet. Peter lipsautti jossain sivulauseessa että korkeimman tason keskuksia voisi olla 5-6, ja valinta tapahtuisi joskus vuodenvaihteen tienoilla ilmoittautumisten ja itsearviointien perusteella.

NDGF (Nordic Data Grid Facility) mahdollisuus toimia keskuksena

 • Keskustelu Perin ja Pirjo-Leenan välillä, CSC:n päätettävä kantansa ennen Peterin vierailua
 • Kimmot jutelleet keskenään
 • Kokous kolmen viikon päästä, Antti ja Satu Tissari varaavat ajan Perille, Pirjo-Leenalle ja Kimmo Koskenniemelle tällä viikolla

MPI:n Peter Wittenburgin vierailu HY:lla ja CSC:ssä ehkä joskus joulukuussa

valmistelut, "oikeiden" henkilöiden paikallaolo ym. Peter ilmaisi toivomuksensa voida keskustella CSC:n Grid-kaverien kanssa CSC:n ao. osuudesta CLARINin työpaketissa WP2:n. Peter vihjaisi että mahdollisesti myös Daan Broeder tulisi myös vieraisille. Mannella edellisen vierailun ohjelma: Kimmo Koski, Cristofer Hanke, Mike Gideonis

Clarin johtoryhmä 3-5.12. Satu Tissari ja Antti sopivat päivän

Seuraavat kokoukset

Keskustelua, teetä ja kahvia

-- PekkaJarvelainen - 13 Oct 2008

Topic revision: r5 - 2008-10-20 - PekkaJarvelainen
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback